Nhấn vào đây để biết thêm sản phẩm.
Không có sản phẩm đã được tìm thấy.

i6 BIG ASS FAN

Thương hiệu:

Diameter options of 60, 72, and 84 inches (1.5, 1.8 and 2.1m)

SenseME™ technology with Bluetooth remote* and Wi-Fi mobile app controls

Lightweight, easy-to-install design attaches to standard fan-rated junction box

Tall ceiling kit options of 6", 12" and 24" available** (152, 305 and 610mm)

Seamlessly integrated optional LED kit that adjusts from warm to daylight

2,250 $ (chưa bao gồm thuế)
Những sản phẩm liên quan
No items
Chi tiết sản phẩm
Reviews
2 sản phẩm khác trong cùng danh mục:
Menu

Showroom

Menu

Hotline

Email

Chia sẻ

Please sign in first.

Đăng nhập