Nhấn vào đây để biết thêm sản phẩm.
Không có sản phẩm đã được tìm thấy.

Bảo hành

Chính sách bảo hành Haiku

Thời hạn bảo hành bắt đầu sau 15 ngày kể từ ngày giao hàng của sản phẩm hoặc vào ngày sản phẩm được lắp đặt (không quá 60 ngày sau khi nhận được lô hàng), bất kể ngày nào muộn hơn.
Để có được dịch vụ bảo hành chính hãng, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp tài liệu xác minh ngày sản phẩm được nhận và cài đặt. Bảo hành sau áp dụng cho tất cả các đơn đặt hàng đã đóng sau ngày 1 tháng 7 năm 2019 tại các địa điểm bên ngoài Hoa Kỳ.

SẢN PHẨM BẢO HÀNH THỜI HẠN BẢO HÀNH THÊM
i6 Indoor Fans
i6 fans indoor
Haiku Indoor Fans
Haiku Indoor
03 năm 05 năm
i6 Outdoor Fans
i6 fans outdoor
Haiku Outdoor Fans
Haiku Outdoor
03 năm
Haiku L Fans
Haiku L
03 năm
Menu

Mail

Showroom

Email

Menu

Hotline

Chia sẻ

QR code

Please sign in first.

Đăng nhập